ورزش از دیدگاه اسلام

ورزش از دیدگاه اسلام

آسمونی : در بینش اسلامی بدن هدیه ای است الهی که بر اساس حسن و کرامت آفریده شده است و ظرفیت شگفت انگیزی در آن به کار برده شده است و مطالعه و تاملی در آن موجب افزایش معرفت انسان نسبت به خداوند میشود.

اخبار، احادیث و روایات بسیاری در کتب معتبر اسلامی آمده است که توجه و عنایت خاص اسلام را به سلامت جسم مسلمانان نشان میدهد.

برای اینکه ورزش از دیدگاه اسلام روشن شود باید نخست ماهیت ورزش و ابعاد آن را توضیح دهیم و سپس معیار ارزش را از دیدگاه اسلام بیان کنیم. آنگاه با تطبیق معیار ارزشی اسلام بر ابعاد گوناگون ورزش، ارزش آن تعیین می شود. ورزش عبارتست از انجام دادن حرکات بدنی و تکرار آن ها به گونه ای که موجب افزایش توان و ورزیدگی بیشتر شود. البته این تعریف کلی ورزش است وگرنه از نظر لغوی، واژه ورزش قابل اطلاق به تمرین های ذهنی نیز هست. از سوی دیگر، حرکات سنجیده و حساب نشده را نیز می توان ورزش نامید، ولی معمولا منظور از اصطلاح ورزش همان مفهوم اول است و ما هم آن را به همان معنی آورده ایم.

مشخص است که تکرار یک عمل، مخصوصا اگر با شیوه ی صحیحی انجام گیرد، توان انسان را برای انجام آن عمل بیشتر می کند و این قانون هم درباره ی امور بدنی و جسمانی جریان دارد و هم در مورد امور روانی و فعالیت های ذهنی و درونی صدق می کند. البته شناخت موارد گوناگون این قانون و شرایط و ویژگی های آن در هر مورد جای بحث و پژوهش فراوان دارد که با کمک گرفتن از چندین رشته ی علمی مختلف میسر است. پس اولین فایده و اثر ورزش در انسان کسب توانمندی جسمانی برای انجام کارهای سخت و سنگین در زندگی است. ولی فایده ورزش منحصر به نیروی بدنی نیست، زیرا با توجه به اینکه بدن به گونه ای آفریده شده است که نیاز شدیدی به حرکت دارد و اگر مدتی بدون حرکت بماند به انواع مرض ها و بیماری ها مبتلا می شود. ورزش از لحاظ تامین سلامتی ضروری است. همه ی مردم به تجربه دریافته اند که انجام حرکات بدنی سبب هضم بهتر مواد غذایی در بدن و ایجاد نشاط و شادابی روحی بیشتری در آن ها می شود.

با توجه به نقش ورزش در سلامت بدن می توان فایده ی دوم ورزش را تامین سلامتی بدن دانست. ورزش به صورت دیگری نیز در سلامتی و تندرستی انسان موثر است، و آن اینکه ورزش در نیرومندی بدن مستقیما اثر دارد و بدنی که نیرومندتر باشد مقاومتش در برابر امراض گوناگون بیشتر است و به این ترتیب شخص ورزشکار کمتر بیماری می شود و در صورت بیمار شدن زودتر بهبود می یابد.

ولی فایده ورزش به اینجا ختم نمی شود، بلکه با توجه به اینکه روابط گوناگونی بین روح و بدن وجود دارد روشن شده است که ورزش مستقیما در امور روحی و روانی هم اثر می گذارد. در این زمینه می توان ارتباط حالات روانی خود را با اوضاع بدنی آزمود. حداقل این تجربه شاید برای هرکسی پیش آمده باشد که هنگام سنگینی شکم و همچنین در حال بیماری، چندان آمادگی برای کارهای فکری وجود ندارد و همچنین خوابیدن زیاد و ترک حرکات بدنی، موجب سستی و کسالت می شود.

بدون تردید بدن پس از انجام دادن حرکات زیاد و کارهای سنگین احتیاج به استراحت و خواب دارد و ادعای ما این نیست که ورزش و حرکت همیشه و بدون وقفه مفید است، چنانچه خوردن غذا هم همیشه و در همه حال مفید نیست، بلکه منظور این است که هر کسی می تواند فواید ورزش را در خود احساس کند و اما برای هرکسی در چه شرایطی و به چه اندازه ای و با چه کیفیتی ورزش می تواند مفید باشد مطلبی است که باید متخصصان و کارشناسان ورز با استفاده از تجارب علمی به آن پاسخ بدهند. بنابراین، سومین فایده ی ورزش که از یک نظر مهمترین آن ها هم هست، این است که به طور مستقیم و با واسطه در سلامت روح و روان و تعادل شخصیت و آمادگی برای تکامل های معنوی موثر است.

از دیدگاه اسلام، ارزش اصیل و نهایی آن قرب به خدای متعال است و هر کاری به اندازه ای که در رسیدن به این اهداف والا موثر باشد ارزشمند خواهد بود، هرچند که با چندین واسطه باشد.
بدیهی است که امجام وظایف شرعی، حتی تکالیفی که جنبه ی معنوی محض دارد، مانند روزه و نماز، در گرو سلامتی بدن است و چنانچه گفته شد ورزش نقش موثر و گاهی تعیین کننده در تامین سلامتی دارد و از این رو دارای مطلوبیت و ارزش خواهد بود. از سوی دیگر بسیاری از تکالیف اجتماعی مانند جهاد و دفاع و حمایت از محرومان و مستضعفان در شکل های گوناگون، احتیاج به نیروی بدنی دارد و کسانی که نیرومند باشند بهتر می توانند از عهده ی این گونه تکالیف برآیند و از این جهت تقرب بیشتری به خدای متعال پیدا می کنند. بنابراین ورزش از آن جهت که موجب نیرومندی بدن می شود و زمینه را برای انجام بهتر تکالیف فراهم می کند مطلوب و ارزشمند است.

ثبت نظر درباره «ورزش از دیدگاه اسلام»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید