فرشته های آسمونی

فرشته های آسمونی
فرشته های آسمونی(عکس کودک)-angel in the sky فرشته های آسمونی(عکس کودک)-angel in the sky

شاید خداوند در هیچ جای دیگر هستی مثل معصومیت کودکی خودش را اینگونه آشکار نکرده باشد.

ما گاهی از شدت وضوح خداوند در عکس های کودکان پر از هراس می شویم و دلمان شروع می کند به تپیدن. دلمان آنقدر بلند بلند می تپد که بهت زده می دویم تا از لای انگشتان کودکان خداوند را برگیریم.

در این بخش آسمونی تعدادی عکس از این فرشته های آسمونی را برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم.

عکس بچه عکس بچه عکس نوزاد عکس نوزاد عکس های کودکان عکس های کودکان

نظرات 3


ثبت نظر درباره «فرشته های آسمونی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید