حروف مرکب صدا دار در زبان آلمانی

حروف مرکب صدا دار در زبان آلمانی

این پنجمین درس از آموزش زبان آلمانی در پورتال آسمونی می باشد.در جلسه پیش به آشنایی ساده با حروف مرکب بی صدا در زبان آلمانی پرداختیم و در این جلسه می خواهیم به حروف مرکب صدا دار در زبان آلمانی بپردازیم.

ie این حرف صدای ایی فارسی رو میده. مثل اولین حرف (ی) در واژه (سینی ) فارسی . در آلمانی هنگامی که این دو حرف با هم هستند (e) تلفظ نمی شود ولی در عوض کمک می کند که حرف (i) کشیده تر تلفظ بشود. مثل واژه آلمانی liebe به معنایی عشق با تلفظ لیبه. ی رو باید کشیده تلفظ کنید. iebe به معنایی دوست دارم نیز هست مثل جمله Ich liebe dich عنی دوستت دارم.

ei برای اینکه تلفظ این حرف رو خوب یاد بگیرید، دو حرف (عی) در واژه ( عیان) را در فارسی در نظر بگیرید. (ei) در آلمانی هم اینطور که عی در عیان تلفظ می باشد، هست.

توجه داشته باشید که این حرف را مثل معادلش در زبان انگلیسی تلفظ نکنید.

مثال در آلمانی mein Buch مئا ین بوخ یعنی کتاب من

eu واژه toy را در زبان انگلیسی در نظر بگیرید، eu هم در زبان آلمانی مثل حروف oy در واژه toy انگلیسی تلفظ می شود.

مثال در آلمانی Leute با تلفظ (لوئی ته) به معنایی مردم

au واژه brown را در زبان انگلیسی به خاطر بیاورید! au در زبان آلمانی مثل ow در واژه brown انگلیسی تلفظ می شود.

مثال در آلمانی Baum به معنایی درخت.

 

برای مشاهده درس های قبلی اینجا را کلیلک نمایید

نظرات 1


ثبت نظر درباره «حروف مرکب صدا دار در زبان آلمانی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید