معمای نام پدر چیست ؟

 

نام مادر: شصت و دو

نام پسر: پنجاه و دو

نام دختر: چهل و دو

 

نام پدر: چی ميتونه باشه؟

نظرات 63


ثبت نظر درباره «معمای نام پدر چیست ؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید