حروف الفبای زبان آلمانی

حروف الفبای زبان آلمانی

درس اول( الفبای زبان آلمانی)

آسمونی : به طور طبیعی یادگیری الفبای هر زبان کلید و مقدمه یادگیری همان زبان به حساب می آید. و شرط موفقیت شما در نوشتار و گفتار زبان آلمانی مبنی بر این است که شما الفبا را خوب شناخته و با تلفظ و رسم الخط حروف به خوبی آشنا شده باشید.

در همین ابتدای امر به شما عزیزان توصیه می کنم که در یادگیری حروف زبان آلمانی دقت نمایید. و در همین جا خواهم گفت که یکی از امتیازات زبان آلمانی نسبت به زبان انگلیسی که همه شما عزیزان با آن آشنایی دارید، املاء و تلفظ زبان آلمانی است. یعنی بر خلاف زبان انگلیسی در زبان آلمانی تقریبا هرآنچه که می نویسیم می خوانیم و بالعکس.

 الفبای زبان آلمانی:

 حرف

تلفظ

حرف

تلفظ

A

آ

N

اِن

B

بِ

O

اُ

C

تس

P

پ

D

د

Q

کو

E

اِ

R

اق(بین خ و ق)

F

اِف

S

اِس

G

گِ

T

تِ

H

ها

U

او

I

ای

V

فاو

J

یوت

W

و

K

کا

X

ایکس

L

اِل

Y

اُپسیلون

M

اِم

Z

(ت)ست

 البته در زبان آلمانی حروف دیگری  را نیز مشاهده خواهید کرد این حروف عبارتند از :

ä    ,  ö   ,   ü  ,   ß

نظرات 3


ثبت نظر درباره «حروف الفبای زبان آلمانی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید