فرشته و فرشتگان چیستند؟

فرشته و فرشتگان چیستند؟

فرشته

در زبان فارسی: فرشته

در زبان عربی: ملک

در زبان انگلیسی: Angel

ماهيت فرشتگان :

يكي از اصول مسلم جهان شناسي اسلامي وجود موجوداتي است كه آن ها را ملک يا فرشته مي خوانيم.فرشتگان موجودات مجرد محض هستند که ماهیتی متفاوت با انسان ها دارند، ‌سرشت فرشتگان گوهری تمام عقلاني است و در وجود آنان از اميال نفساني و خواست هاي شهواني خبري نيست.چون این امیال محدود به جهان ماده است و فرشتگان مجرد محض هستند. آن ها دارای اختیار هستند اما نه آن اختیاری که انسان ها دارند؛ بدین ترتیب که بدی ها اصلاً در آن ها جایی ندارد و اختیار آن ها بدین صورت است که تماماً گرایش به خوبی ها دارند. شبهه ای که در اینجا پیش می آید داستان فطرس است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
فرشتگان از نور آفريده شده و در آسمانها و بهشت هستند ، فرشتگان زیبا و معصوم هستند ، داراي فرزند نيستند و پرواز می کنند.

اعمال فرشتگان :

فرشتگان در جهان هستی تدابیر امور را بر عهده دارند (به فرمان خدا).
علل و معلول ها را فراهم می سازند تا چرخه ی این جهان بچرخد. بعضی از فرشته ها در تسبیح کامل خداوند هستند و بعضی دیگر کارهای مهمتری دارند که مقتدرترین و عظیم ترین آنها چهار موردند:

1- حضرت جبرئيل(ع): کار نزول وحي الهي را بر پيامبران بر عهده دارد.

2- حضرت عزارئيل(ع): کار قبض ارواح را به فرمان خدا بر عهده دارد.

3- حضرت ميکائيل(ع): مسئول باران و روزی رساندن است و تدبير جهان هستي را بر عهده دارد.

4- حضرت اسرافيل(ع): کار دميدن در صور را بر عهده دارد. هنگامي که قيامت بر پا شود ، او در صور مردگان مي دمد و آن ها را زنده مي کند.

در واقع هر کدام از اين ملائک بر عده بيشماري از ملائکه که اعوان و ياران آنان هستند فرمان ميرانند.

فرشتگان دیگر خداوند:

- ماجرای فطرس:

فطرس از فرشتگانی بود که دو بال داشت و گرداگرد عرش الهی در پرواز بود(بنا بر روایات) و در انجام عملی کوتاهی ورزید و بواسطه ی این عمل خداوند او را مجازات کرد و به زمین تبعید نمود. هنگام تولد امام حسین(ع) به فرمایش جبرئیل(ع) فطرس نزد پیامبر اکرم برای تبریک آمد و به یُمن وجود با برکت امام حسین(ع) خداوند او را بخشید. حال شبهه ای که در اینجا پیش می آید این است که مگر فرشتگان عقل مطلق نیستند و مطیع و فرمان بردار او نمی باشند و مگر قدرتی بر گناه کردن دارند؟ برخی به این شبهه این طور پاسخ دادند که فرشتگان در عین واحد و ویژگی های عمومی ایی که دارند ، در درجات مختلفی قرار دارند و فطرس از آن گونه فرشتگانی بود که دارای درجات پایین بود. او گناه نکرد بلکه کوتاهی از اوامر خداوند نمود و این گناه محسوب نمی شود، بلکه نوعی ترک اولی است. آياتي كه هر گونه نافرماني و سرپيچي را از فرشتگان نفي مي‏كنند، به فرشتگان مقرب مربوط است. فطرس از فرشتگان مقرب نبود تا از هر نوع سركشي پيراسته باشد؛ به ويژه آن كه تخلّف و سرپيچي فطرس در برخي روايات كندي و سستي ورزيدن خوانده شده كه نوعي ترك اولي است نه گناه و عصیان. عده ای دیگر بر این باورند که چون داستان فطرس با روایات قرآن سازگاری ندارد (فرشتگان مطیع و فرمانبردارند) این گونه روایات را نادرست می شماریم از آن جهت که هزار دلیل برای اثبات و عدم تحریف قرآن داریم. بنابراين، فرشتگان موجودات مختارى هستند كه اختيار آن ها به خاطر مناسبت با فطرت سرشتشان، همواره در جهت نيكى و صلاح مى باشد. لذا اداره امور حیاتی عالم از ناحیه ایشان مورد تهدید نیست.
بر روي شانه هاي هر انساني فرشته های پنهانی نشسته اند ، يک فرشته برروي شانه راست که اعمال خوب انسان را يادداشت مي کند و فرشته ديگر بر روي شانه چپ است که اعمال بد را يادداشت مي کند. اعمال خوب و بد همگي در نظر هستند و در روز قيامت مورد حساب قرار مي گيرند

در دین ها و فرقه های مختلف هر جا به شکلی از فرشته سخن به میان آمده ، در اروپا از فرشته بزرگ (فرشته مقرب archangel) صحبت شده و شبه تصاویری بسیاری نیز از فرشته ها در آنجا کشیده شده است.

فرشتگان بسیار زیادی در کنار خداوند متعال قرار دارند که خداوند هر کدام را مامور امور خاصی نموده اند
«جوش» (گوش) که نام فرشته ای است که موکل بر آدمیان و چهار پایان است.

- تمثل فرشتگان:

فرشتگان به شکل و صورت انسان و موجودات زمینی در می آمدند و با بندگان و پیامبران خدا ملاقات میکردند. همان طور که حضرت جبرئیل به هنگام ملاقات حضرت ابراهیم به صورت انسان در می آمد و ملاقات فرشتگان با حضرت لوط هم گویای این مطلب بوده است. از دیگر موارد تمثل فرشتگان می توان به تمثل فرشته الهي در چهره بشري براي اعطاي عيسي بن مريم، نام برد. درست است که فرشتگان موجوداتی مجرد محض هستند و نمی توانند در عالم ماده داخل شوند و با موجودات مادی این جهان ارتباط برقرار کنند، ولی آن ها به طور تمثل وارد می شوند؛ یعنی اینکه ویژگی های مادی را نگرفته اند و در نظر انسان ها اینگونه اند

 

- نویسنده: سعید زنگنه

نظرات 8


ثبت نظر درباره «فرشته و فرشتگان چیستند؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید