اسم های دخترانه مذهبی

اسم های دخترانه مذهبی
 

نام های زیر، اسم های دخترانه مذهبی می باشند، این نام ها ترکیبی از نام های دینی، عربی و برخی با ریشه یکسان پارسی هستند

این لیست با کمک بازدیدکنندگان به صورت دوره ای تکمیل تر می گردد

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید.

برای مشاهده نام های پسرانه مذهبی اینجا را کلیک کنید

    -->  حرف الف: آنسه : انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو آمال : ارزوها آنسه :  مانوس، همنشين نيكو آتيه : آينده آلا : نعمتها ، نیکی ها ، از اسامی قرآنی آيه : نشانه ، نشانه خدا آيات : جمع آيه، اسم دختر شاعر شيعه بحريني كه بدست آل سعود شهيد شد آينور: اسم تركيبي تركي_عربي به معني نور ماه ، نوراني مثل ماه ، روشنايي ماه ، دختري كه چهره اش مانند ماه زيبا و درخشان است. اسماء الهدي :  نامهاي هدايت،از اسامي قرآني(نامهاي هدايت خداوند) اسماءالحسني : نامهاي نيكو،از اسامي قرآني(نامهاي نيكوي خداوند) ابتسام : تبسم،لبخندزدن اكليل : تاج اکرم : بزرگوار ، گرامی اسنا : بانوي بزرگوار و بلندمرتبه اميرا : بانوي حاكم امانه : اطمينان و آرامش قلب ، دختري كه وجودش مايه قوت قلب است امینه : مؤنث امین اصيلا :  بانوي با اصالت ارون : شاد و شادمان ايما : اشاره اسراء : اسم يكي از سوره های قرآن، به معنی معراج پيامبر الحان : نواهای خوش ، نغمه هاي دلكش ، صدای موزون و خوش آيند اليسا : دختري كه مانند گل انار لطيف است + مركب از اليس(عربي)به معناي گل انار و الف تانيث فارسي     -->  حرف ب: بشری : بشارت ، مژده ، از القاب قرآن (بشارت برای مومنين)     -->  حرف ت: تاليا : تلاوت كننده قرآن ، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی) تبارك : يعني مبارك شد ،از صفات خدا تبسم : لبخند ترنم : زمزه يک نغمه، آواز، نغمه تكتم : نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوي رازدار و رازنگهدار تسنيم : رودي در بهشت (سوره مطففين) تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ       -->  حرف ث: ثنا : حمد، شكر، سپاس ثمر : ثمره، ميوه ثمره : ميوه ثمينا : گرانبها و ارزشمند (تركيبي عربي -فارسي) ثمينه : گرانبها ثمين : گرانبها     -->  حرف ج: جنان :  بهشتها ،باغها،از اسامي قراني     -->  حرف ح: حنيفا : حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم) حنيفه: حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم) حورا : حور،حور بهشتي حورانه : مثل حور زيبا حره :  دختر آزاده ،از اسامي حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافي،(حر اسم اولين شهيد كربلا هم هست) حامده :  سپاسگزار،حمدكننده خدا حديث : سخني كه از پيامبر(ص) يا بزرگان دين نقل مي كنند ، داستان، سرگذشت، سخن حديثه :  نو و تازه حكيمه : زن حكيم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا حسنی : نيكو،پسنديده حسنیه : نيكوتر، كار نيك، عاقبت نيكو حسنا : زن زيبا حسيبا : مركب از حسيب به معناي پاك نژاد و پاكزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب حمراه(hamraah) :  حوري لقا، در كمال زيبايي (سفيد) حمرا : سرخ حماسه : دليري و شجاعت،كار افتخارآفرين حنا : نام گياهي بهشتي حنان : بسيار مهربان ،يكي از نام هاي خداوند ،در دعاي جوشن كبير مي تونيد ببينيد حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می‌فرمودند حور آسا : حور(عربي) + آسا(فارسي) آن كه چون حور زيباست حور آفرين : حور( عربي) + افرين (فارسي)= آفريننده حور يعني زني كه دختر زيبا بدنيا مياورد حورديس : انكه چون حور زيباست حور رخ : همانند حور حورزاد : زاده حور ،از شدت كمال زيبايي انگار از نسل حور است حوری دخت : دختر حوری حوروش : آنكه چون حور زيباست حور بانو حوريا : آنكه چون حور زيباست حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زينب حليا : آنچه در چشم خوش ميدرخشد (حلي+ا) حليه : زينت ،زيبا و خوش اندام، ديباي بهشتي     -->  حرف خ: خزر: فتان - دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد خضرا: سبز ،تازه خدیجه :   درخت نخل بارور   -->  حرف د: دينا : اسم خواهر حضرت يوسف ،به معني دين هم هست دعاء : دعا،راز و نياز و درخواست درا (dorra): دختر زيبا و ارزشمند ،مانند در درسا:  مانند در، مروارید ، در(عربی) + سا(فارسی)     -->  حرف ر: ردا : عقل و خرد راحل : دختر مهاجر رافعه : اوج دهنده، رفيع كننده (باعث افتخار) رايان : اسم كوهي در حجاز رايحه :عطر خوش(رايحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا راكعه : ركوع كننده،(در قرآن آمده:واركعوا مع الراكعين) راحيل : نام يک فرشته، راحيل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحيل همسر دوم و محبوب يعقوب و مادر يوسف است. نام او در كتاب پيدايش در تورات ذكر گشته‌است. راحيل دختر لابان و خواهر كوچك تر لياه است. مادر يعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده‌است. راحيل در نزديکی بيت‌لحم يهوديه مدفون است. رحمه : نام همسر حضرت ايوب رضيه : اسم بانوي پادشاهي كه بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت كرد رضوانه : بهشتی ، زیبارو رمان : انار ،ميوه بهشتي در قرآن رمانه : دختري كه مانند انار لطيف است ريحان : گياه و گل خوشبو و معطر، در حديثي از امام علي (ان المرئه ريحانه و... ترجمه: زن (دختر و ...) مانند گل خوشبويي است،پس به انجام كارهاي سخت وادارشان نكنيد) ريحانه : گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا رانيا : قريب و نزديك رميصا : بانوي دلير و جنگجوي صدر اسلام كه از زنان ديگر و همچنين خيمه پيامبر دفاع كرد تا اينكه پس از مقاومت و دليري بسيار شهيد شد(ام سليم ، دختر ملحان بن خالد بن زيد يكي از صحابه معروف رسول الله،همچنين نام يكي از دو ستاره اي كه بر ذراع است) رميصا : بانوي دلير و جنگجوي صدر اسلام كه از زنان ديگر و همچنين خيمه پيامبر دفاع كرد تا اينكه پس از مقاومت و دليري بسيار شهيد شد(ام سليم ، دختر ملحان بن خالد بن زيد يكي از صحابه معروف رسول الله،همچنين نام يكي از دو ستاره اي كه بر ذراع است)     -->  حرف ز: زمزم : نام چشمه اي كه به خاطر دعاي مادر حضرت اسماعيل در مكه نمايان شد زوفا : گياهي معطر از خانواده نعنا زيتون : از اسامي قرآني و يكي از ميوه هايي كه در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطين و همچنين صلح و انسان دوستي زيتونه : يك دانه زيتون     -->  حرف س: ساهره : چشمه روان سالمه : بدون عيب، در كمال سلامت سامره : نام شهري در عراق كه مرقد امام دهم و يازدهم در آن واقع شده است ساجده : دختر سجده كننده(عبادت كننده خدا) ساعده : دختر مدديار، ياري كننده ساميرا: سميرا، زن بزرگوار، نام محلي در نزديكي مكه،نام عمه شيرين در داستان خسرو و شيرين ترجمه عربي مهين بانو است ساميه : يعني بانوي بلندمرتبه و از القاب حضرت زينب سبا :  سوره 34 قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان ستيا (setia)  : زن با حيا . بانوي بلند مرتبه . نام حضرت معصومه كه دختر حضرت موسي ابن جعفر هستند ستيلا (satila)  : نام دختر امام موسي كاظم و لقب حضرت مريم سدنا: (Sednā) سجده كننده بر خانه خدا - مركب از سدن(عربي) به معناي سجده كردن به كعبه + ابف فاعلی (فارسی) سدن (saden) : پارچه اي كه روي كعبه مي كشند،خدمتكاركعبه سجده : معنيش روشه سلاله : يعني نسل، از القاب حضرت زهرا سلوا (سلوي) : نوعي پرنده(بلدرچين) در قرآن كه در بهشت هم هست سلوی (بر وزن حلوا) : كبوتر بهشتي در قرآن سما : آسمان سمانه : سماني بلدرچين سمین : چاق، فربه ، ارزشمند و عالی ، معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود سوره : سوره قرآن سنا : روشنايي سندس (sandas): پارچه اي ابريشمي و لطيف ، در قرآن آمده است كه لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعني ديگرش ميشه دختري كه پوشاننده بهشتيان است     -->  حرف ش: شريفه : زن شرافتمند شعری (shera) : نام ستاره ای ، در قرآن هم آمده شفيعه : زن شفاعت كننده شكرانه : معنيش روشه شمسا : دختري كه مانند خورشيد است،درخشان و پرتوافشان شميس : خورشيد كوچک شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)     -->  حرف ص: صالحه : دختر و زن نيكوكار صبا : نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم صبرا : بردباری صدف : نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث صونا : دوری از گناه ، خويشتنداری از گناه صهبا : شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری      -->  حرف ض: ضحی : سپيده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده      -->  حرف ط: طهورا : پاكيزه، پاك كننده ، از اسامي قرآنی (شرابا طهورا) طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص) طناز: بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده طنان : پرطنين، بلندآوازه، مشهور      -->  حرف ع: عذرا : دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق عرشيان : عرش(عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی) ملائكه، فرشتگان علیا : رفیع، والا      -->  حرف ع: عارفه : زن عالم و عارف عادله : مؤنث عادل، بانوی با انصاف عابده : زن عبادت كننده عاتكه : نام دختر عبدالمطلب(جد پيامبر(ص) ) در واقع نام عمه پيامبر عاديات : اسم سوره اي از قرآن عاليه : عنواني احترام آميز براي بانوان،به روايتي نام دختر امام علي النقي(ع) عامره : آبادكننده عسل : از اسامي قرآني، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعي شفاست. عطيه : هديه عطا شده (از طرف خداوند) عفاف :  پاكدامني عفيف : پاك دامن عفيفه : زن پاك دامن عليا (elia) : بانوي والا،رفيع ، فكر كنم مونث "علي" باشه عهديه : پاي بند به عهد و پيمان      -->  حرف غ: غديره : گیسوی بافته شده، مونث شده كلمه (غدير) غانيه : دختر جوان پاكدامن      -->  حرف ف: فائزه : نائل ، رستگار، از اسامی قرآنی فائقه : پيروز شده فارهه : دختر زيبا و با نمک فاطمه : جداکننده از آتش ، نام دختر پیامبر(ص) ، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد فريضه : عمل واجب فصيحه : فصيح و گويا،بانوي فهميده فهیمه : فهیم     -->  حرف ک: كوثر : نیکی بسيار، نام يک سوره قرآن كه درباره حضرت زهراست كامليا     -->  حرف ل: لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام ليالي : شبها     -->  حرف م: ماريه :  زن سپيد و درخشان، نام يكي از همسران پيامبر ماه سمین : ماه + سمین = (به مجاز) ارزشمند ، خوب ، عالی) ماهِ خوب ، عالی و ارزشمند ؛ (به مجاز) ماه روی گران بها و ارزشمند . مائده (Mā-'ede) :  خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم مكرمه (mokrame) :  مورد احترام واقع شده،بانوي محترم مبينا :  آشكار و روشن، از اسامی كلام وحی متانت : وقار ، حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان‌های درونی متينا :  دختر متين و باوقار محدثه :  مؤنث محدث، گوینده سخن محنا : ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﺧﺿﺎﺏ ﮐﺮدﻩ، به ضم میم و فتح ح و تشدید نون محيا :  يكی از صفات خدا ،زنده و پويا محیصا :  رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی) مشکات :  (در قدیم) چراغدان، از واژه‌های قرآنی ، مکان نورانی - طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند ملیسا :  زمانی بين مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بين آخر گرما و زمستان (ریشه یونانی) ملیحه :   (در قديم) (به مجاز) مليح، زيبا و خوشايند، دارای ملاحت، با نمك؛ (در قديم) دوست داشتنی و مورد پسند مليكا :  اسم رومی، مادر امام مهدی مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش مهدی (مهدا خونده ميشه،دخترونست ) : هدايت شده ،(اگه موضع ظهور بچه دار شدين بذارين ،هدايت شده بدست مهدی) مهدیه (Mah-die) :  عروس     -->  حرف ن: نفیسه : گران بها، قيمتی؛ ارجمند و گرامی نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خويشاوند و نزديک نور : روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم نورا : درخشان ،تابان(از نور مياد) نها : عقل و خرد (اسم قرآنی)     -->  حرف و: وفا     -->  حرف ه: هانیه :  شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز ، لقب حضرت زهرا (کلمه حانیه برای اسم اشتباه است ، حانیه یعنی زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد) هديه زهرا :  دختری كه هديه و عطيه از طرف حضرت زهراست هدی :  هدايت، از القاب قرآن، (هدايت برای مومنين)     -->  حرف ی: يامين : لقب راحیل ، همسر حضرت یعقوب (مادر بنيامين و یوسف) یسری: راحتی، آسانی، گشایش، دختر خوش قدم (یسرا)

نظرات 187


ثبت نظر درباره «اسم های دخترانه مذهبی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید