15 سپتامبر ، روز جهانی پاندای قرمز

15 سپتامبر ، روز جهانی پاندای قرمز

روز جهانی پاندا برای آگاه کردن عموم از خطر انقراض این حیوانات توسط سازمان آمریکایی «شبکه پاندای قرمز» ایجاد شد؛ ایجاد این روز در واقع به دلیل تخریب زیست‌گاه این حیوان است زیرا گونه‌های آن مانند گونه‌های دیگر در معرض انقراض هستند؛ این حیوان در روز 2 – 3 کیلوگرم برگ بامبو می‌خورد.

این نوع پاندا یک پستاندار بومی نپال و چین جنوبی است و به پاندای کوچک بامبو هم نامیده می‌شود؛ پاندای قرمز نسبت به پانداهای بزرگ سفید و سیاه کمی متمایز است.

پانداهای قرمز درختی در جنگلی 2500 و 5000 متر زندگی می‌کنند، 95درصد غذای آنها برگ بامبو است و گاهی اوقات انواع توت‌ها و جوجه هم می‌خورد.

ثبت نظر درباره «15 سپتامبر ، روز جهانی پاندای قرمز»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید