رشد و توسعه از طریق آموزش و تعلیم موثر

رشد و توسعه از طریق آموزش و تعلیم موثر

درود بیکران، جملات علمی تقدیم به شما همراهان ارزشمند

********

در سالهای آینده، کشورهای موفق از لحاظ اقتصادی، آنهایی خواهند بود که جوامع یادگیرنده را خلق کنند. جامعه ای که در آن همه از طریق آموزش و تعلیم مؤثر، رشد و توسعه می یابند. ** نقش فناوری های اطلاعاتی در توسعه سازمان ها، مناطق و کشورها بسیار حیاتی است. چنین فناوری هایی نَه تنها اجازه عمل و اقدام در یک محیط مجازی را ممکن می سازد، بلکه محیط ابداعی مجازی را نیز خلق می کند. ** دانشگاه های ژاپن در 100 سال گذشته با هدف جست و جوی دانش در جهان، انتقال مؤثر دانش به جامعه ژاپن و کمک به جذب و ترویج آن در داخل کشور تأسیس شدند. اگرچه بهسازی و تفکر استقلال دانشگاه ها در ژاپن تاریخی طولانی و همزاد با تأسیس آنها دارد ولی پس از جنگ جهانی دوم ساختار دانشگاه ها زیر نظر کشورهای پیشرفته تغییر کرد. در ژاپن مطالعه تجربه های کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه قرار دارد و معمولا هریک از مؤسسات تحقیقات آموزشی کرسی تدریس و پژوهش برای استادان مدعو از دانشگاه های خارجی برای انتقال تجربه های خود به ژاپن دارند. ** دقت نکردن و پایین بودن توانایی علمی موجب سرگردانی و آشفتگی می شود، پس هوشمندانه عمل کنید.

********

موفق باشید.

ثبت نظر درباره «رشد و توسعه از طریق آموزش و تعلیم موثر»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید