ارزیابی طرح های آبخیزداری

ارزیابی طرح های آبخیزداری

درود بر فرهیختگان ......

ارزیابی طرهای آبخیزداری به منظور برآورد میزان کارایی و بهبود آنها امری ضروری است و شناخت معیارهای موثر بر کارایی فنی و اقتصادی به عنوان یکی از اقدامات مهم و هزینه بر آبخیزداری،شرط اساسی برای انجام یک ارزیابی دقیق است.

**************

می گویند: اولین گام در ارزیابی پروژه های آبخیزداری کمی نمودن میزان تاثیر پروژه های آبخیزداری به وسیله اندازه گیری پارامترهای تعیین کننده و بررسی چگونگی دست یابی به اهداف آبخیزداری است.

 موفق باشید

 

ثبت نظر درباره «ارزیابی طرح های آبخیزداری»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید