مهارت های مدیریت

درود بر شما همراهان گرامی ..... می گویند : فرسودگی شغلی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند فشار کاری-مدیریت غیرعلمی-فقدان حمایت اجتماعی-ساعات کاری زیاد و فرصتهای کم برای ارتقاء قرار دارد....********* بسیار عالی گفته اند که: انسان گرایی و تاکید گذاری بر ارزش انسانها خصوصیت بارز مدیران موفق هست......******* بیشتر بدانیم : می گویند در کار مدیریتی سه مهارت یا شایستگی کلی وجود دارد: تشخیص-تطابق-برقراری ارتباط........... بدرود..

ثبت نظر درباره «مهارت های مدیریت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید