مطالعات زیست محیطی

مطالعات زیست محیطی

درود بر شما فرهیختگان

امروزه این حقیقت به خوبی دریافت شده است که سیستمهای انسانی و محیطی درارتباط با یکدیگرهستند و سلامت یک سیستم بر پایداری سیستم دیگر و پایداری یک سیستم بر سلامت سیستم دیگر تاثیر به سزایی دارد.

------------------------------------------------------------------------------

می گویند : باافزایش سطح کشت، کوتاه شدن تناوب زراعی، شخم اراضی دارای شیب بیشتر، قطع درختان جنگلی و چرای بیش از حد، تعادل طبیعت به آسانی به هم می خورد که به دنبال آن سیلاب و فرسایش تشدیدی به وقوع می پیوندد.این را همگان می دانند که با افزایش جمعیت درکره زمین، مشکلات بوجود می آید.

(( اینجانب بعنوان – مشاورعلمی – خیلی خیلی خوشحالم که چندین سال هست مطالب علمی را بصورت مختصربرای همه در سراسر کره زمین منتشرکردم تا همگان در سلامتی زندگی کنند. موفق باشید: سعید پرهیزگار ))

ثبت نظر درباره «مطالعات زیست محیطی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید