علم و منطق - بخش 2

علم و منطق -  بخش 2

درود بر کره زمین

می گویند:

فرسایش خاک شایع ترین شکل تخریب زمین میباشد و بعنوان تحدیدی بزرگ برای پایداری اکوسیسستمهای بزرگ مطرح شده است.

موفق باشید. بدرود

ثبت نظر درباره «علم و منطق - بخش 2»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید