چه مواردی را درزندگی مشترک رعایت کنیم تا مانع از خیانت در بین زوجین باشیم ؟؟؟

  • صفحه اصلی
  • همسرداری
  • چه مواردی را درزندگی مشترک رعایت کنیم تا مانع از خیانت در بین زوجین باشیم ؟؟؟
چه مواردی را درزندگی مشترک رعایت کنیم تا مانع از خیانت در بین زوجین باشیم ؟؟؟

میدانید که نیاز عاطفی یکی از اساسی ترین عومل در زندگی مشترک محسوب میشود وقتی طرفین نیازهایشان را از یکدیگر دریافت کنند نفر سومی دربین آنها قرارنیگیرد ازجمله این نیازها ،نیاز به محبت و ابراز و آشكار كردن عشق است . محبت امنیت روانی به همراه دارد.

صحبت با یکدیگر یاگفتگو برخلاف نيازهای جسمانی ، گفتگو نيازی روحی است كه در بیشتر موارد در ازدواج ارضا نميشه شاید به دلیل شرایط زندگی ویا هر دلیل دیگری اما اين نياز هيجانی و عاطفی مهمه و باید برای رفع این نیاز کوشا باشید .

همراهی کننده خوبی در تفريحات باشید واین باعث افزایش عشق در بین زوجین میگردد.


بایکدیگر صادق باشید وهمیشه صداقت و روراستی را پیشه کنید اگر صداقت نباشد زندگی زوجین از بین خواهد رفت زیرا اعتماد واطمینان به یکدیگر ازبین میرود وادامه چنین زندگی ناممکن میشود

ارضای نیازهای جنسی یکی از موارد قابل تامل است.

حمايت خانوادگي اين حمايت يعنی ايجاد نظم و آرامش درخانه ورفع تمام نیازها وتلاش برای یک زندگی آرام به خانه وخانواده خود متعهد باشید تعهد خانوادگی تنها حمايت های خانوادگی نيست بلکه الگویی از یک انسان کامل بودن نمونه تعهد شماست.

جلوی اطرافیان وحتی درتنهایی از همسر خود تعریف کنید اورا تایید کنید.

 

 نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «چه مواردی را درزندگی مشترک رعایت کنیم تا مانع از خیانت در بین زوجین باشیم ؟؟؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید