مراکز واکسیناسیون کرونا

این هفته همزمان با انتشار خبر امیدوارکننده ی تولید واکسن کرونا در روسیه، گزارش ها حاکی از آنند که در زمستان آینده این واکسن در مسکو به تولید انبوه خواهد رسید و واکسیناسیون کرونا بطور سراسری در این کشور انجام خواهد شد. همچنین اخبار روز گذشته در رابطه با روند کشف و تولید موفق واکسن برای این ویروس بسیار امیدوارکننده است. روسیه در خبرگزاری مسکوتایمز گزارش داده است که از ماه آگوست و یا حتی زودتر، واکسینه کردن کادر پزشکی خود را آغاز خواهد کرد!


اما این روند در ایران به چه صورت خواهد بود؟ به گزارش آسمونی و با پشتیبانی سازمان بهداشت جهانی، در ایران نیز روند ساخت واکسن کرونا مراحل اولیه را با موفقیت طی کرده است و پیشبینی میشود که درصورت موفق بودن مراحل نهایی تولید واکسن، مراکز واکسیناسیون به زودی تزریق واکسن ها را به عهده بگیرند. در صورت موفقیت تولید واکسن، در اینجا، آسمونی، تمامی مراکز واکسیناسیون خود را معرفی خواهند کرد تا دسترسی برایتان آسان شود.

ثبت نظر درباره «مراکز واکسیناسیون کرونا»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید