ایا باید به دنبال عشق رمانتیک باشیم ؟

ایا باید به دنبال عشق رمانتیک باشیم ؟

ایا عشق رمانتیک وجود دارد؟ عشق رمانتیک وجود دارد اما تداومی ندارد. هرگز دنبال عشق رمانتیک و آتشین نباشید. زیراعشق رمانتیک محصول هیجانات و هورمونها ست. در یک ازدواج موفق وپایدار عشق رمانتیک جای خود را به صمیمیت و تعهد میدهد. روابطتان صمیمی میشود وبرای بهتر شدن روابط خود با همسرتان تلاش میکنید. روز به روز عاشقترو همراهتر با او میشوید. عشق درواقع نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران یا جذابیت بی‌انتها برای دیگران است. در واقع عشق را می‌توان یک احساس ژرف و غیرقابل توصیف انسانی دانست که فرد آن را در یک رابطه دوطرفه با دیگری تقسیم می‌کند، عشق یک احساس عمیق دوستی است. رابطه عاشقانه ایجاد نمیشودتا زمانیکه رشته‌های عشق با گذشت زمان به هم بافته می‌شوند و پیوندی قوی را شکل می‌دهند. عشق زمانی ریشه می‌گیرد که شما و شریک زندگی‌تان افکار، ترس‌ها، رؤیا‌ها و امید‌های مشترکی داشته باشید. وقتی شما عاشق میشوید طرف مقابلتان را ازته قلب دوست خواهید داشت وبرای شادی و ارامش و اسایش او تلاش خواهید کرد زیرا شادی وناراحتی او شما را بطور مستقیم تحت تاثیر قرارمیدهد برای رابطه تان تلاش میکنید تا یکدیگر را به ارامش برسانید ودر طول زندگی آن هیجانات اولیه که براثر ترشحات هورمونهای بدن رخ میدهد کاسته شده وجایش را به صمیمیت وتعهد و پایبندی وپایداری میدهد.     نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «ایا باید به دنبال عشق رمانتیک باشیم ؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید