تهران در حالت هشدار قرار گرفت

تهران در حالت هشدار قرار گرفت
تهران در حالت هشدار قرار گرفت - Tehran has been put on alert state تهران در حالت هشدار قرار گرفت - Tehran has been put on alert state

به گزارش آسمونی : علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: در جلسه عصر امروز با حضور وزیر بهداشت بسته‌های مهم کنترل بیماری کرونا در شهر تهران ارائه و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به روند افزایشی ابتلا و فوتی‌ها بر اثر ویروس کرونا در کشور، افزود: در تهران هم وضعیت هم اکنون در حالت هشدار قرار دارد و آمار مبتلایان و فوتی‌ها در 10 روز گذشته افزایش تصاعدی داشته است.

رئیس ستاد مقابله مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: اخذ تصمیمات کاراتر و وحدت رویه در ابعاد نظارتی و مداخلات موثرتر و سختگیرانه تر برای مقابله با ویروس کرونا و مهار آن، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.

ثبت نظر درباره «تهران در حالت هشدار قرار گرفت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید