مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است

مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است
مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است - Gholamreza Mansouri's death was accompanied by violence مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است - Gholamreza Mansouri's death was accompanied by violence

به گزارش آسمونی : دادستانی بخارست نتیجه نهایی کالبد شکافی غلامرضا منصوری را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، مرگ منصوری با خشونت و شتابزدگی بوده است.

ثبت نظر درباره «مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید