تورم خرداد 27.8 درصد اعلام شد

تورم خرداد 27.8 درصد اعلام شد
تورم خرداد 27.8 درصد اعلام شد - Inflation in hordad was announced 27.8 percent تورم خرداد 27.8 درصد اعلام شد - Inflation in hordad was announced 27.8 percent

به گزارش آسمونی : تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد که در خرداد امسال، نرخ تورم سالانه خرداد ماه برای خانوارهای کشور به 27.8 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل دو درصد کاهش دارد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 27.7 درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل دو درصد کاهش داشته است، این نرخ برای خانوارهای روستایی با کاهش دو درصدی به 28.2 درصد رسیده است.

اما تورم نقطه‌ای (درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) 22.5 درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 22.5 درصد بیشتر از خرداد 1398 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 1,5 درصد افزایش دارد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 22,7 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش دارد. این نرخ برای خانوارهای روستایی 21.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.

اما وضعیت تورم ماهانه از این حکایت دارد که نرخ آن در خرداد به دو درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل 0.5 درصد کم شده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری دو درصد و برای خانوارهای روستایی 2.2 درصد بوده گزارش شده است.

ثبت نظر درباره «تورم خرداد 27.8 درصد اعلام شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید