جلسه پنجم دادگاه اکبر طبری آغاز شد

جلسه پنجم دادگاه اکبر طبری آغاز شد
جلسه پنجم دادگاه اکبر طبری آغاز شد - The fifth session of Akbar Tabari's trial has begun جلسه پنجم دادگاه اکبر طبری آغاز شد - The fifth session of Akbar Tabari's trial has begun

به گزارش آسمونی : به نقل از قوه قضاییه، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک تهران آغاز شد.

ثبت نظر درباره «جلسه پنجم دادگاه اکبر طبری آغاز شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید