حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر 26 درصد افزایش یافت

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر 26 درصد افزایش یافت
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر 26 درصد افزایش یافت - Social security retirees' salaries rose 26 percent in Tir حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر 26 درصد افزایش یافت - Social security retirees' salaries rose 26 percent in Tir

به گزارش آسمونی : محمد شریعتمداری درباره حقوق سال 99 بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای 26 درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای 15 درصد به اضافه عدد ثابت حدود 164 هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.

شریعتمداری افزود: با تأمل وتدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای حداقل مزد و مزدسایر سطوح تنظیم شد.

وزیر کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیئت امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار ومسکن و... تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.

شریعتمداری گفت: بدون توجه به مسئله همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است، متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه گزاران عزیز است اقدام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت رفاه، وی افزود:در هر صورت مصرهستیم تا حداقل حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.

ثبت نظر درباره «حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر 26 درصد افزایش یافت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید