ساعاتی پیش زلزله تهران را لرزاند

ساعاتی پیش زلزله تهران را لرزاند
ساعاتی پیش زلزله تهران را لرزاند - A few hours ago an earthquake shook Tehran ساعاتی پیش زلزله تهران را لرزاند - A few hours ago an earthquake shook Tehran

به گزارش آسمونی : زلزله خفیف دماوند و تهران را لرزاند.

اطلاعات اولیه زلزله

بزرگی: 2.8

تاریخ: 1399/03/25

زمان: 19:40:50

طول جغرافیایی: 52.127

عرض جغرافیایی: 35.746

عمق: 10

ثبت نظر درباره «ساعاتی پیش زلزله تهران را لرزاند»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید