توضیحات دفتر سخنگوی دولت درباره اعلام حداقل حقوق بازنشستگان

توضیحات دفتر سخنگوی دولت درباره اعلام حداقل حقوق بازنشستگان
توضیحات دفتر سخنگوی دولت درباره اعلام حداقل حقوق بازنشستگان - Government spokesman's office explanation of minimum retirement salary توضیحات دفتر سخنگوی دولت درباره اعلام حداقل حقوق بازنشستگان - Government spokesman's office explanation of minimum retirement salary

به گزارش آسمونی : دفتر سخنگوی دولت در این زمینه اعلام کرد: رقم اعلام شده بر اساس محاسبه چند پارامتر و به صورت پیش‌بینی مطرح شده است.

سخنگوی دولت بر اساس سه عامل حداقل دستمزد، متناسب‌سازی حقوق که در آینده میزان آن مشخص می‌شود و نیز تغییراتی که قرار است در بخش حق مسکن و بن خواروبار ایجاد شود محاسبه‌ای انجام داده و رقمی را به‌ صورت پیش‌بینی اعلام کرده اند. لذا رقم نهایی پس از بررسی و محاسبه دقیق همه پارامترها به‌ویژه اعمال حق مسکن و متناسب‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی در آینده اعلام خواهد شد.

ثبت نظر درباره «توضیحات دفتر سخنگوی دولت درباره اعلام حداقل حقوق بازنشستگان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید