8 ژوئن ، روز جهانی بهترین دوست

8 ژوئن ، روز جهانی بهترین دوست
روز جهانی بهترین دوست - Best Friend Day روز جهانی بهترین دوست - Best Friend Day

آسمونی : بهترین دوست کسی است که : شانه هایش رابه تو می سپارد و وقتی که تنها هستی تو را همراهی می کند و در غمها تو را دلگرم می کند.

به گزارش ایسنا – منطقه مرکزی، در وبلاگی آمده است: پیرمرد به من نگاه کرد و پرسید: چند تا دوست داری؟ گفتم چرا بگم ده یا بیست تا... جواب دادم فقط چند تایی.

پیرمرد آهسته و به سختی برخاست و در حالی که سرش راتکان می‌داد، گفت: تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری ولی در مورد آنچه که می‌گویی خوب فکر کن؛ خیلی چیزها هست که تو نمی‌دونی، دوست، فقط اون کسی نیست که توبهش سلام می کنیبلکه، دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می‌کشد درست وقتی دیگرانی که تو آنها را دوست می‌نامی سعی دارند تو را به درون ناامیدی و تاریکی بکشند، دوست حقیقی کسی است که نمی تونه تو رو رها کنه، صدائی است که نام تو رو زنده نگه می داره حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده‌اند اما، بیشتر از همه دوست یک قلب است. یک دیوار محکم و قوی در ژرفای قلب انسان‌ها، جایی که عمیق‌ترین عشق‌ها از آنجا می‌آید پس به آنچه می گویم خوب فکر کن زیرا تمام حرفهایم حقیقت است؛ فرزندم یکبار دیگر جواب بده چند تا دوست داری؟

سپس مرا نگریست و درانتظار پاسخ من ایستاد.

با مهربانی گفتم: اگر خوش شانس باشم، فقط یکی و آن تو هستی.

بهترین دوست کسی است که شانه‌هایش را به تو می‌سپارد و وقتی که تنها هستی تو را همراهی می‌کند و در غم‌ها تو را دلگرم می‌کند‌. کسی که اعتمادی را که به دنبالش هستی به تو می‌بخشد‌. وقتی مشکلی داری آن را حل می‌کند و هنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری به تو گوش می‌سپارد و بهترین دوستان عشقی دارند که نمی‌توان توصیف کرد، غیرقابل تصور است؛ چقدر خداوند بزرگ است درست زمانی که انتظار دریافت چیزی را از او نداری بهترینش را به تو ارزانی می‌دارد.

ثبت نظر درباره «8 ژوئن ، روز جهانی بهترین دوست»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید