سخنان امام خمینی (ره)

سخنان ارزشمند امام خمینی (ره)

هیچ گاه از کارها مایوس نشوید،چون همه چیز یک دفعه درست نمی شود،و کارهای بزرگ باید به تدریج صورت گیرد. اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند. اگرزنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود ،ملتها به شکست وانحطاط خواهند رسید. زن نقش بزرگی د راجتماع دارد.

ثبت نظر درباره «سخنان امام خمینی (ره)»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید