خط فقر 9 میلیون تومان شد

خط فقر 9 میلیون تومان شد
خط فقر 9 میلیون تومان شد - The poverty line is 9 million tomans خط فقر 9 میلیون تومان شد - The poverty line is 9 million tomans

به گزارش آسمونی : خط فقر در اردیبهشت ماه 98 هشت میلیون تومان اعلام شد اما متاسفانه امروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خط فقر برای یک خانواده 4 نفره به مرز 9 میلیون تومان نزدیک شده است که همین عامل باعث افزایش خشونت در منزل می شود.

ثبت نظر درباره «خط فقر 9 میلیون تومان شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید