اجاره خانه 31 درصد افزایش یافت

اجاره خانه 31 درصد افزایش یافت
اجاره خانه 31 درصد افزایش یافت - House rents rose 31 percent اجاره خانه 31 درصد افزایش یافت - House rents rose 31 percent

به گزارش آسمونی : بررسی تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری منتشر کرد نشان می‌دهد که از زمستان 1396 تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره‌بها بین 16.8 درصد تا 31.6 درصد متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان 1396 می‌شود.

براساس این گزارش، متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال 1397 به 17.2 درصد در بهار، 26.3 درصد در تابستان، 25.4 پاییز و در روندی کاهشی به 21 درصد در زمستان می‌رسد. اما در سال 1398 اجاره‌بها افزایشی بوده و از 27 درصد در بهار به 27.1 تابستان، 31.2 درصد پاییز و در نهایتا 31.6 درصد در زمستان می‌رسد.

همچنین بررسی وضعیت اجاره‌بها واحدهای مسکونی در مناطق شهری بیانگر آن است که در زمستان سال گذشته شاخص قیمت به 169.3 رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد افزایش یافته است.

وضعیت اجاره در استان‌ها

در زمستان گذشته این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با 7.7 درصد افزایش و کمترین آن به استان آذربایجان غربی با 0.6 درصد افزایش اختصاص دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 22.9 درصد است که نسبت به پاییز 1398(21.6 درصد)، 1.3 واحد درصد افزایش دارد.

اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 35.7 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 9.4 درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 12.8  درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی  13.5  درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

ثبت نظر درباره «اجاره خانه 31 درصد افزایش یافت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید