نرخ بیکاری جوانان 26 درصد شد

نرخ بیکاری جوانان 26 درصد شد
نرخ بیکاری جوانان 26 درصد شد - The youth unemployment rate was 26 percent نرخ بیکاری جوانان 26 درصد شد - The youth unemployment rate was 26 percent

به گزارش آسمونی : نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال 1398 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 10.7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال 1397، 1.5 درصد کاهش یافته است.

در سال 1398، به میزان 44,1 درصد جمعیت 15 ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (1397) 0.4 درصد کاهش داشته است.

جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این سال 24 میلیون و 274 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدوداً 430 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 1398، بخش خدمات با 50.3  درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 32 درصد و کشاورزی با 17.7 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 26 درصد از فعالان این گروه سنی در سال 1398 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت سال قبل (1397) 1.7 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال 1398، 17,9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال 1397، به میزان 1.7 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در سال 1398، 9,9 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 38 درصد از شاغلین 15 ساله و بیش‌تر، 49 ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

ثبت نظر درباره «نرخ بیکاری جوانان 26 درصد شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید