ازدواج با شخصی که ویژگی های متفاوت دارد

ازدواج با شخصی که ویژگی های متفاوت دارد
ازدواج با شخصی که ویژگی های متفاوت دارد-marry-a person who has different characteristics ازدواج با شخصی که ویژگی های متفاوت دارد-marry-a person who has different characteristics آیا این عقیده درست است که با کسی ازدواج کنیم که ویژگی های شخصیتی متفاوتی داشته باشد؟ باید بگویم که بعضی از افراد دارای عقیده ای این چنینی هستند. از اثرات و عوارض منفی این عقیده این است که افراد تشویق می شوند به دنبال همسری متفاوت از خودشان باشند تا درخیلی از مسائل همدیگر را کامل کنند این در واقع تشویق به بی مسئولیتی است. بطور مثال به این ترتیب که آدم شلخته ای با فردی منظم و آراسته ازدواج می کند به این امید که طرف مقابل به هم ریختگی و شلختگی های او را جمع خواهد کرد. این امر می تواند بیان کننده عدم تغییر هم باشد یعنی به جای این که خودم را تغییر دهم با کسی که نقطه مقابل خصوصیات من را دارد، ازدواج می کنم. به این ترتیب می توانم نقاط ضعف و کاستی های خود را جبران کنم. زندگی با فردی که به طور معناداری متفاوت است، تنها منجر به بروز تعارض، نارضایتی و ناخشنودی و حتی اختلافات زیادی در زندگی زناشویی فراهم سازد. پس این عقیده نادرست است سعی کنید قبل از ازدواج آدمی باشید که در هیچ چیز کمبود نداشته باشید بلکه اینقدر پخته و درست و کامل باشید که این پختگی و اطمینان خاطر را با طرف مقابلتان تقسیم کنید نه اینکه طرف مقابلتان شما را کامل کند.   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «ازدواج با شخصی که ویژگی های متفاوت دارد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید