واریز وام یک میلیون تومانی، 24 ساعت پس از اعلام لیست به بانک

واریز وام یک میلیون تومانی، 24 ساعت پس از اعلام لیست به بانک
واریز وام یک میلیون تومانی، 24 ساعت پس از اعلام لیست به بانک * Deposit a loan of one million Tomans, 24 hours after announcing the list to the bank واریز وام یک میلیون تومانی، 24 ساعت پس از اعلام لیست به بانک * Deposit a loan of one million Tomans, 24 hours after announcing the list to the bank

به گزارش آسمونی : لازم به ذکر است طبق توافق انجام شده چنانچه لیست مذکور تا ظهر چهارشنبه به بانک مرکزی ارسال شود، این بانک با هماهنگی بانک های عامل طی حداقل 24 ساعت نسبت به واریز تسهیلات اقدام می کند.

ثبت نظر درباره «واریز وام یک میلیون تومانی، 24 ساعت پس از اعلام لیست به بانک»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید