17 آوریل ، روز جهانی سکوت کردن

17 آوریل ، روز جهانی سکوت کردن
روز جهانی سکوت کردن - Day Of Silence روز جهانی سکوت کردن - Day Of Silence

..سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده

اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو

و من …

سکوت عدم وجود صدای قابل شنیدن و یا حضور صداهای با شدت بسیار کم است. قیاس‌وارانه، کلمه سکوت نیز می تواند اشاره به هر گونه عدم ارتباط یا شنوایی در رسانه های غیر از سخنرانی یا موسیقی نیز به کار رود.

سکوت بعضاً به دلایل فرهنگی نیز اتفاق می‌افتد; به طور مثال به یادبود درگذشت افراد.

ثبت نظر درباره «17 آوریل ، روز جهانی سکوت کردن»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید