ازدواج هدف نیست
ازدواج هدف نیست-marriage is not the goal ازدواج هدف نیست-marriage is not the goal هرگز فکر نکنید ازدواج یک هدف است ازدواج هدف زندگی نيست حتی تنها راه خوشبخت شدن شما و تکاملتان نيست. ازدواج یک مرحله ای از زندگیست همانند قبولی در کنکورکه ممکن است برای هرکسی پیش بیاید ازدواج اگر چه مسير مهمي در رسيدن به مقصد است ولي تنها راه نيست. هرگز ازدواج در زندگی راه خوشبختی نیست اگر کسی ازدواج را راهی برای خوشبختی خود بداند آن وقت تحت فشارهای اجتماعی مجبور است به هر ازدواجی تن دهد و خودش را بدبخت نماید در حالی که ازدواج موفق و با شناخت کافی می تواند راه رشد را آسان و هموار کند در غير اينصورت خود ازدواج مانعی بر سر راه تکامل و خوشبختی است. برخی ها فقط میخواهند ازدواج کنند و هر موضوعی را که هر چند بد باشد را مطرح کنید باز هم تا قبل از ازدواج کوتاه می آیند و هر خواسته ای طرف مقابل بیان کند کوتاه می آیند و بلافاصله قبول می کنند. این افراد خیلی زود خود را تغییر می دهند تا متناسب با خواسته شما شوند. اما بعد از ازدواج مدتی که میگذرد کم کم اوضاع تغییر می کند و از تغیراتی که در خود ایجاد کرده اند خیلی زود خسته شده و به حالت قبلی خود برمیگردند این نیز خود مسئله ساز است بعضیها از فشارهای خانه پدری خود و یا حتی برای فرار ازدواج میکنند و این نیز مسئله ساز است و شکست کامل در پی خواهد داشت.   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «ازدواج هدف نیست»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید