6 آوریل ، روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه

6 آوریل ، روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه
روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه - International Day of Sport for Development and Peace روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه - International Day of Sport for Development and Peace

آسمونی : روز ششم آوریل درواقع آغازگر نخستین دوره بازی‌های المپیک تابستانی مدرن در سال 1896 به میزبانی یونان بوده و به همین علت این روز به‌عنوان روز ورزش در خدمت صلح و توسعه نام‌گذاری شده‌است.

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013، روز 6 آوریل را روز بین‌المللی ورزش برای صلح و توسعه اعلام کرد تا از این طریق بر تأثیر ورزش در بهبود آموزش، توسعه انسانی، تدوین روش‌های زندگی سالم و ایجاد صلح‌ جهانی تاکید کند.

همه به این امر معتقدند که ورزش ستون جامعه‌ای سالم است؛ ورزش بستر‌ساز تحقق رویاها و نیروی محرک برای فراهم سازی امکانات بشری در امر تساوی حقوق شهروندی و ارزشهای انسانی شناسایی شده است.

این روز را با عنوان "ورزش درخدمت صلح و توسعه جهانی برای رسیدن به صلح دایمی در کشور ما گرامی میداریم.

ثبت نظر درباره «6 آوریل ، روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید