حسین میرزایی : ادغام بسته معیشتی و یارانه برای همیشه منتفی شد

حسین میرزایی : ادغام بسته معیشتی و یارانه برای همیشه منتفی شد
ادغام بسته معیشتی و یارانه برای همیشه منتفی شد - The merger of the livelihood package and the subsidy was eliminated forever ادغام بسته معیشتی و یارانه برای همیشه منتفی شد - The merger of the livelihood package and the subsidy was eliminated forever

به گزارش آسمونی : حسین میرزایی سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی درباره ادغام بسته معیشتی و یارانه در سال 99، اظهار کرد: ادغام یارانه و بسته معیشتی در سال 99 امکان پذیر نیست.

سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی بیان کرد: استدلالی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه یارانه و بسته معیشتی ادغام و مبلغ آن 72 هزار تومان شود، اما این کار به ضرر 60 میلیون نیازمند بود.

وی با اشاره به اینکه ادغام بسته معیشتی و یارانه و تعلق این مبلغ به تمام افراد نقض هدفمندی بود، گفت: طی جلسات برگزار شده، این موضوع در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه به طور قطعی لغو شد.

ثبت نظر درباره «حسین میرزایی : ادغام بسته معیشتی و یارانه برای همیشه منتفی شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید