7 آوریل ، روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ ها

7 آوریل ، روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ ها
روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ ها - world cartoon and cartoonist day روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ ها - world cartoon and cartoonist day

آسمونی : با نگاهی به فضای بسته مملو  از خرافات ، جهل و دیکتاتوری آن روزگار متوجه می شویم تاثیر این نشریه و کارتونهایش در بیداری و حرکت توده های مردم چقدر موثر بوده است. انقلابهایی در منطقه تحت تاثیر این جریان بوجود آمد که از جمله آنها به انقلاب مشروطیت درشهر تبریز و بعدا در کل  ایران و ترکهای جوان در ترکیه می توان اشاره کرد. این انقلابها مردم را صاحب رای کرد و استبداد  را به زانو در آورد. کارتونهای این نشریه که در آذربایجان و ایران منتشر شد بسیار روشن و قابل فهم درعین حال قدرتمند و زیبا بودند.

به احترام کارتونیستهایی که مورد تکفیر قرار گرفتند مورد تعقیب قرار گرفتند اما رسالت خود را درست انجام دادند این روز را روز کارتون و کارتونیستها می نامیم. همه ساله از سال 2005 مراسمی در برخی کشورها و شهر ها در این روز برگزار میشود که امیدوارم بیشتر و گسترده تر شود.

این روشی است که به جامعه  اهمیت کارتون را یا آور شویم.

با این بهانه دور هم جمع شویم و با هم برای جهانی آزاد و آباد و پر از صلح کارتون بکشیم.

ثبت نظر درباره «7 آوریل ، روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ ها»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید