لغو اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل ویروس کرونا

لغو اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل ویروس کرونا
لغو اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل ویروس کرونا - Cancellation of wrestling national team camping due to Coronavirus لغو اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل ویروس کرونا - Cancellation of wrestling national team camping due to Coronavirus

به گزارش آسمونی : حسن رنگرز مدیر فنی تیم های ملی کشی فرنگی با تأیید این خبر گفت: با توجه به بخشنامه وزارت ورزش و جوانان، اهمیت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و صیانت از سلامتی سرمایه های فنی کشتی فرنگی، اردوی این تیم برگزار نخواهد شد.

همچنین به دلیل اهمیت این موضوع، اردوی تیم ملی کشتی آزاد نیز که از روز 6 اسفندماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی در حال برگزاری بود، امروز تعطیل شد.

ثبت نظر درباره «لغو اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل ویروس کرونا»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید