نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی - exhibition industry نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی - exhibition industry

عنوان: نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

مجری نمایشگاه : -

محل برگزاری نمایشگاه : تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان برگزاری نمایشگاه : 12 الی 15 اسفند

ثبت نظر درباره «نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید