شایعه تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر صحت ندارد

شایعه تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر صحت ندارد
شایعه تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر صحت ندارد - Rumors of boycott of Fajr festival by theater house are not true شایعه تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر صحت ندارد - Rumors of boycott of Fajr festival by theater house are not true

به گزارش آسمونی : شهرام گیل آبادی، تئاتر را هنر گفتگو دانست که می‌تواند محمل خوبی برای بیان دیدگاه‌ها و گفتگو با مخاطبان باشد از همین رو ضمن رد تحریم جشنواره فجر، اظهار کرد: اینکه تعدادی از هنرمندان اقدام به تحریم جشنواره کردند، نظری شخصی آنان است و ما ورودی به آن نداریم.

ثبت نظر درباره «شایعه تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر صحت ندارد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید