ثبت بیشترین تورم سالانه در فرانسه در سال 2019

ثبت بیشترین تورم سالانه در فرانسه در سال 2019
ثبت بیشترین تورم سالانه در فرانسه - The highest annual inflation in France ثبت بیشترین تورم سالانه در فرانسه - The highest annual inflation in France

به گزارش آسمونی : به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم فرانسه در 12 ماه منتهی به دسامبر با 0.5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 1.5 درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین، بیشترین افزایش تورم مربوط به تورم بخش انرژی بوده که تورم آن از منفی 0.6 درصد ماه نوامبر به 2.6 درصد در ماه دسامبر رسیده است.

تورم مواد غذایی بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 2.1 درصد باقی مانده و قیمت تنباکو نیز نسبت به دسامبر سال قبل 15.3 درصد بیشتر شده است.

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی1958 تا 2019 برابر با 4.35 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل 1958 با 18.8 درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی 0.7 درصدی ماه ژوئیه سال 2009 بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه دسامبر 0.4 درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل 0.3 درصد افزایش پیدا کرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه دسامبر به 1.6 درصد رسیده است.

طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، شاخص تعدیل‌ شده بهای مصرف‌کننده در مقایسه با دسامبر سال گذشته 1.6 درصد افزایش یافته که این رقم 0.1 درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای دوره مشابه منتهی به ماه قبل بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر اروپای غربی یعنی اسپانیا نسبت به ماه قبل خود دو برابر شده است؛ به گونه ای که نرخ تورم این کشور در 12 ماه منتهی به دسامبر با 0.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 0.8 درصد افزایش پیدا کرده است که این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده در اسپانیا طی هفت ماه اخیر محسوب می شود.

در این بین، بیشترین افزایش تورم مربوط به تورم بخش حمل و نقل بوده است که تورم آن از 2.1 درصد ماه نوامبر به چهار درصد در ماه دسامبر رسیده است. تورم مواد غذایی بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 1.7 درصد باقی مانده و قیمت در بخش رستوران و هتل‌داری نیز نسبت به دسامبر سال قبل دو درصد بیشتر شده است.

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم اسپانیا منفی 0.1 درصد اندازه گیری شده که 0.3 درصد کمتر از تورم ماهانه ثبت شده در ماه نوامبر محسوب می‌شود.

متوسط نرخ تورم اسپانیا در بازه زمانی 1955 تا 2019 برابر با 6.6 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به اوت1977  با 28.43  درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی 1.37 درصدی ماه ژوئیه سال 2009 بوده است.

ثبت نظر درباره «ثبت بیشترین تورم سالانه در فرانسه در سال 2019»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید