احتمال تغییر سرنوشت با کوچکترین اشتباه در شب خواستگاری

احتمال تغییر سرنوشت با کوچکترین اشتباه در شب خواستگاری
احتمال تغییر سرنوشت با کوچکترین اشتباه در شب خواستگاری احتمال تغییر سرنوشت با کوچکترین اشتباه در شب خواستگاری گاهی اشتباه‌ های ناخواسته در شب خواستگاری می‌تواند سرنوشت را تغییر میدهد. توصیه‌های من و همکاران در راستای پرسشهایی است که باید پرسیده بشوند و رفتارهاییست که باید انجام داد. شباهت داشتن دو خانواده از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی که مسئله مهمی میباشد. اگر تفاوت فاحشی بین دو خانواده وجود داشته باشد، بهتر است با هم ازدواج نکنند. یکی از راه‌ هایی که در تشخیص شباهت فرهنگی دو خانواده به شما کمک می‌کند این است که به نوع رابطه افراد خانواده طرف مقابل با یکدیگر و نوع عکس العمل و حل مسائل مختلف دقت کنید. توصیه می‌شود دختر و پسر از نظر ظاهری تا حدودی در یک سطح باشند؛ البته مهم این است که دو طرف همدیگر را بپسندند و نظر دیگران در این میان مطرح نیست. درصورتیکه حرف اطرافیان و مردم روی شما اثر نگذارد. بعضی تفاوتها از عرف خارج است مثال بلندبودن دختر از پسر یا بزرگتر بودن دختر از نظر سنی. در شش ماه تا حداکثر یک سال نخست ازدواج افزایش فعالیت هورمون‌های جنسی باعث جذابیت طرف مقابل می‌شود ولی با گذشت زمان فعالیت این هورمون‌ ها کاهش می‌یابد و زن و شوهر باید در زمینه‌ های دیگر برای هم جذابیت داشته باشند. در این شرایط جاذبه ظاهری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پس شتابزده واحساسی تصمیم نگیرید.   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «احتمال تغییر سرنوشت با کوچکترین اشتباه در شب خواستگاری»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید