نرخ تورم آذر به 40 درصد رسید

نرخ تورم آذر به 40 درصد رسید
نرخ تورم آذر به 40 درصد رسید - Day inflation rate reached 40% نرخ تورم آذر به 40 درصد رسید - Day inflation rate reached 40% به گزارش آسمونی : منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه 1398 به عدد 27,8 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 27.8 درصد بیشتر از آذر 1397 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 0,8 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش 0.8 واحد درصدی به 28.0 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش 1.5 واحد درصدی به 27.7 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 27,6 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 28.9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.6 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر 1398 به 3,2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1.6 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 4.1 درصد و 2.8 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3,0 درصد است که نسبت به ماه قبل، 1.5 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 4.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.4 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به این ماه، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ماه 1398 برای خانوارهای کشور به 40,0 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری 39,3 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.0 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 43.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه آذر

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزيجات » (گوجه­فرنگی، کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز) و گروه «میوه و خشکبار» (هندوانه، توت فرنگی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل شخصي» (بنزین، انواع اتومبیل سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. هم‌چنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی) و گروه «ادویه و خوراکی‌های طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالیانه در آذر ماه 1398 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 39,6 درصد برای دهک اول تا 41.6 درصد برای دهک دهم است.

ثبت نظر درباره «نرخ تورم آذر به 40 درصد رسید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید