استخدام بدون کارت پایان خدمت ممنوع است

استخدام بدون کارت پایان خدمت ممنوع است
استخدام بدون کارت پایان خدمت ممنوع است - employment without military service card is prohibited استخدام بدون کارت پایان خدمت ممنوع است - employment without military service card is prohibited

به گزارش آسمونی : سرهنگ سید فرشاد موسوی تبار معاون وظیفه عمومی استان خوزستان گفت: برابر ماده 62 قوانین و مقررات وظیفه عمومی استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و موسسات خصوصی بدون داشتن کارت پایان خدمت و معافیت ممنوع است.

او افزود: به استناد ماده 63 قوانین و مقررات وظیفه عمومی استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف از حقوق از 6 ماه الی یک سال و در صورت تکرار 3 مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.

سرهنگ موسوی تبار در خصوص ماده 63 مکرر (الحاقی 22/8/90) اظهار داشت: کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل؛ کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزراتخانه‌های تعاون و کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می‌شوند .

او ادامه داد: مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر سالانه سه سرباز است و در تبصره نیز آمده که ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب می‌شود

ثبت نظر درباره «استخدام بدون کارت پایان خدمت ممنوع است»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید