50 مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در 7 ماه گذشته

50 مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در 7 ماه گذشته
50 مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در 7 ماه گذشته - 50 deaths from carbon monoxide poisoning in the past 7 months 50 مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در 7 ماه گذشته - 50 deaths from carbon monoxide poisoning in the past 7 months

به گزارش آسمونی : به نقل از پزشکی قانونی استان تهران، گاز CO گازی است سمی که از احتراق ناقص کربن به وجود می آید که رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آنرا قاتل خاموش می نامند. وقتی CO وارد سیستم تنفسی شخصی شود بلافاصله با گلبول های قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می شود تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این مساله در ابتدا سوزش چشمها و پس از سپری شدن زمانی بین 1 الی 2 ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونوکسید موجود در مکان فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط می‌کند.

در این حالت اعضای بدن گِزگِز کرده و اگر بدن شخص حساس باشد دچار خونریزی بینی می شود. اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه به همراه حالت تهوع شده و چشمها در این حالت اغلب سیاهی می رود. در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی شود.

افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می‌گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی می‌کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می‌شوند. کودکان، سالمندان، افراد با سابقه بیماریهای قلبی – ریوی و افراد با مبتلا به بیماری های خونی بیشتر از سایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز CO می‌شوند.

 درهفت ماهه نخست سالجاری 50 مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد فوت ناشی از گاز مونوکسید کربن 53 نفر اعلام شده بود 6 درصد کاهش یافته است و از تعداد فوتی های در 7 ماه نخست سالجاری 37 نفر مرد و 13 نفر زن بوده اند.

ثبت نظر درباره «50 مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در 7 ماه گذشته»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید