20 آذر؛ آخرین مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی»

20 آذر؛ آخرین مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی»
20 آذر؛ آخرین مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی» - Azar 20th, Deadline to Visit the Living Package Site 20 آذر؛ آخرین مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی» - Azar 20th, Deadline to Visit the Living Package Site

به گزارش آسمونی : همچنین هموطنان می توانند تا تاریخ 20 آذرسال جاری برای ثبت درخواست رسیدگی به سایت Hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

گفتنی است با توجه به اینکه شماره‌گیری با کد دستوری #6369* نیز به حداقل رسیده است، طبق اعلام قبلی، امروز سه شنبه (12 آذر) آخرین فرصت شماره گیری با این کد دستوری است و درصورت نیاز و ایجاد تقاضا، هفته آینده نیز فرصتی برای سرپرستان خانواری که از این کد دستوری استفاده نکرده‌اند فراهم می‌شود.

ثبت نظر درباره «20 آذر؛ آخرین مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی»»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید