در قانون بودجه هیچ پیش‌بینی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی نشده است

در قانون بودجه هیچ پیش‌بینی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی نشده است
در قانون بودجه هیچ پیش‌بینی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی نشده است - There is no provision in the budget law for cash subsidy registrants در قانون بودجه هیچ پیش‌بینی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی نشده است - There is no provision in the budget law for cash subsidy registrants به گزارش آسمونی : سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: «درخواست بررسی مجدد و ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است، صرفاً در خصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین است.
این اطلاعیه افزود: در سال جاری هیچ قانون و بودجه‌ای برای پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی به افراد غیرمشمول و یارانه‌اولی وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است.

ثبت نظر درباره «در قانون بودجه هیچ پیش‌بینی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی نشده است»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید