پسر یکی از وزرای مستعفی دولت بازداشت شد

پسر یکی از وزرای مستعفی دولت بازداشت شد
پسر یکی از وزرای مستعفی دولت بازداشت شد - The son of one of the resigned ministers of government was arrested پسر یکی از وزرای مستعفی دولت بازداشت شد - The son of one of the resigned ministers of government was arrested

به گزارش آسمونی : یک منبع آگاه در قوه قضائیه خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق که در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت داشت را تائید کرد.

وی گفت: اتهام این فرد در ارتباط با مفاسد اقتصادی است.

ثبت نظر درباره «پسر یکی از وزرای مستعفی دولت بازداشت شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید