زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تغییر کرد

زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تغییر کرد
زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تغییر کرد - time of exam of doctor assistant was changed زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تغییر کرد - time of exam of doctor assistant was changed

به گزارش آسمونی : بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اسفند 98 به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98/12/8 برگزار خواهد شد.

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه نیز به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 اسفند 98 برگزار خواهد شد.

ثبت نظر درباره «زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تغییر کرد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید