رصد پدیده نادر نجومی / گذر عطارد از مقابل خورشید

رصد پدیده نادر نجومی / گذر عطارد از مقابل خورشید
گذر عطارد از مقابل خورشید - Mercury crosses the sun گذر عطارد از مقابل خورشید - Mercury crosses the sun به گزارش آسمونی : تصاویر نمای نزدیک از پشت تلسکوپ و با استفاده از فیلتر مخصوص گرفته شده‌اند و سیاره عطارد مانند یک نقطه بر روی خورشید است.

ثبت نظر درباره «رصد پدیده نادر نجومی / گذر عطارد از مقابل خورشید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید