با چه افرادی ازدواج صلاح نیست؟

با چه افرادی ازدواج صلاح نیست؟

با چه افرادی ازدواج صلاح نیست؟ با افرادیکه تحمل شنیدن نه ندارند زیرا این افراد در کودکی به هرآنچه که میخواستند رسیدن و در واقع معنی کلمه نه را تمیدانند و بعد از شنیدن شروع به گریه کردن ، خودزنی ، التماس ، ارسال پیام ھای عاشقانه یا تھدید ، پرخاشگری ، تھدید به خودکشی ، تھدید به انتشار تصاویر خصوصی ، ایجاد مزاحمتھای تلفنی یا حضور در محل کار دختر خانم و یا مسیر رفت و آمد ایشان و همینطور متقابلا برای آقایون. در مقابل این افراد باید چگونه برخورد کرد ؟ اگر واقعا کسی را نمیخواھید ھمان ابتدا به ایشان بگوئید ، ادامه ارتباط جز وابستگی نتیجه ای به همراه ندارد. زمان، دوست صادق انسان است. زمان ثابت کرده است ھم دختر خانمی که تھدید کرده است من دیگر ازدواج نمیکنم با فرد دیگری ازدواج میکند و ھم آقا پسری که تھدید به خودکشی کرده است بعد از مدتی با فرد دیگری ارتباط برقرار میکند چرا که صرفا یک وابستگی بین این دو طرف پیش آمده و افراد فکرمیکنند که عاشق شدند در صورتیکه عشق هرگز اجازه آسیب زدن و تهدید را نمیدهد. بالعکس، ھستند افرادی که نه تھدید به خودکشی کرده اند نه رفتار غیر متعارفی انجام داده اند اما سالیان سال به امید بازگشت به طرفشان با کسی ارتباط برقرار نکرده اند چرا که آنان وابسته یکدیگر نبودند بلکه دلبسته ھم بوده اند.   نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «با چه افرادی ازدواج صلاح نیست؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید