زدا : کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند وی را بیمه نکند

زدا : کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند وی را بیمه نکند
کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند وی را بیمه نکند - The employer cannot insure the worker even with the consent of the worker کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند وی را بیمه نکند - The employer cannot insure the worker even with the consent of the worker

به گزارش آسمونی : محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان "دانستنی‌های تامین اجتماعی" منتشر می‌کند و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی می‌پردازد.

وی درباره قراردادهای سفیدامضایی که در ابتدای کار توسط برخی کارفرمایان از کارگران مبنی بر نداشتن هیچ حقی گرفته می‌شود گفت: برخی کارگران ناچار می‌شوند وقتی شروع به کار می‌کنند برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر آنکه هیچ حقی ندارند و همه حق و حقوق خود را گرفته‌اند.

زدا افزود: این کار به لحاظ روابط کار صحیح نیست و اگر کارگری به ادارات کار مراجعه کند قابل پیگیری و حل است.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه رد و بدل کردن این برگه سفید، نافی مسئولیت بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگران خود نیست گفت: حتی اگر کارفرما برگه‌ای گرفته باشد و هر نوع قراردادی با کارگر خود داشته باشد اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشد باید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.

وی ادامه داد: برخی کارفرمایان تصور می‌کنند که در صورت رضایت کارگر می‌توانند وی را بیمه نکرده و مسئولیتی هم متوجه شان نخواهد بود اما اینطور نیست و بر اساس قانون، بیمه امری اجباری بوده و مسئولیت آن بر عهده کارفرماست.

ثبت نظر درباره «زدا : کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند وی را بیمه نکند»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید